Bìa lịch (40X60)cm in Metalize bế nổi 3D, bìa gắn lịch bloc đại 2017
- Loại bìa lịch: Bìa Metalize, bế nổi 3D - Mã số bìa lịch : 6 - Chủ đề bìa lịch: Song Kê Đại Cát - Kích thước bìa lịch: (40x60)cm - Chất liệu bìa lịch: In Metalize, bế nổi 3D, ép chiết quang, bồi trên bìa ván MDF - Dùng treo các bloc lịch: Bloc đại (14.5x20.5)cm; Bloc trung màu (10.5x14.5)cm

Bìa lịch (40X60)cm in Metalize bế nổi 3D, bìa gắn lịch bloc đại 2017

Bìa lịch in Metalize kích thước (40x60)cm được dùng để gắn lịch bloc đại, lịch bloc lỡ... đây là mẫu bìa được in cao cấp, hình ảnh được bế nổi…

Bìa lịch (40×60)cm ép điểm kim toàn bìa, bìa gắn bloc đại 2017
- Loại bìa lịch: Ép điểm kim toàn bìa - Mã số bìa lịch : 34 - Chủ đề bìa lịch: Đinh Dậu Sum Vầy - Kích thước bìa lịch: (40x60)cm - Chất liệu bìa lịch: In offset 4 màu, cán màng PE, bồi trên bìa ván MDF - Dùng treo các bloc lịch: Bloc lịch đại: (14.5x20.5)cm; Bloc trung màu (10.5x14.5)cm

Bìa lịch (40×60)cm ép điểm kim toàn bìa, bìa gắn bloc đại 2017

Mẫu bìa lịch (40x60)cm năm 2017 được LichtetViet.com dùng toàn bộ là bìa ván MDF, in offset và ép điểm kim toàn bìa. Chất liệu MDF giúp bìa cứng cáp…

0983 053 774